Hana Nochi Hare
Yotsubato!
Hana Yori Dango
Niehime to Kemono no Ou